STRUMILLO ANDRZEJ

Urodził się w 1928 roku w Wilnie. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego i w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był asystentem tych uczelni w latach 1949-1953, profesorem ASP w Krakowie (1977-1980), wykładowcą filii ATK w Suwałkach (1987-1988). W latach 1982-84 był kierownikiem Graphic Presentation Unit Sekretariatu Generalnego ONZ w Nowym Jorku. WYSTAWA RYSUNKU I RZEŹBY ANDRZEJA STRUMILLY pt. TORSY jest to jeden z ostatnich cyklów na papierze /2007r./ ..Tym razem jest on ciemniejszy niż zwykle... Człowiek fizyczny - jak mówią te prace - jest poddany żarom słabości. W obrazach zatarte są sfery skąd biorą się słabości, uwydatnia się za to ich rezultat : nagie mięso ciała. Przeniesienie tematu cyklu na granit i bazalt - bo na dzisiejszej wystawie rzeźba uzupełnia papiery - problemowi temu z racji już samego materiału nadaje trochę inny sens: heroizuje człowieka. Jak dawno temu pisał mistrz: "Chodź, patrz Na prawdziwe kwiaty Bolesnego świata" LISTOPAD 2008 r.