KUREK LESZEK

Leszek Kurek Studia na ASP(dawniej PWSSP)w Łodzi. Dyplom w 1984r.Zajmuje się malarstwem. Jest autorem 10 wystaw indywidualnych m.in.w Łodzi,Zielonej Górze,Gdańsku,Krakowie. Uczestniczy w licznych zbiorowych prezentacjach sztuki i plenerach malarskich. Prace w zbiorach publicznych oraz prywatnych w kraju i zagranicą. Jest laureatem kilku nagród w konkursach malarskich.