KORTYKA STANISŁAW

prof.STANISŁAW RYSZARD KORTYKA urodzony w 1943 roku. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu: malarstwo w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego i projektowanie malarstwa w architekturze w pracowni doc. Alfonsa Mazurkiewicza. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1969 roku. Jest profesorem; prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w ASP we Wrocławiu i w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uprawia twórczość w dziedzinie malarstwa i rysunku. Brał udział w ponad stu dwudziestu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Malarstwo i rysunek prezentował na dwudziestu sześciu wystawach indywidualnych.